NewEast Biosciences
A Helping Hand for Your Research
Phone:   610-945-2007      Fax:   877-271-1876
Advanced Search
                  
  
       
Documents
Publications Catalogue
Activation Assay Kits
Arf6 Arl1 Arl3
Cdc42 13 i
o s z
Rab11 Rab3 Rab35
Rab4A Rab5 Rab7
Rab5A Rab5B Rab5C
Rac1 Ran Rap1
RalA RalB Ras
RheB RhoA Sar1
Antibodies for GTP-bound G Proteins
Arf6 Arl1 Arl3
Cdc42 13 i
o s z
Rab11 Rab3 Rab35
Rab4A Rab5 Rab7
Ran Rac1 Ral
Rap1 Ras RheB
RhoA Sar1
cAMP/cGMP EIA Kits
without Acetylation
cAMP cGMP
Biomarkers
β-Actin β-Tubulin Albumin
Apo A1 BMP3 cAMP
cGMP CystatinC EYA2
Fascin GAPDH IDH1
Kim-1 MUC1 Orai1-L1
Orai1-L2 Ric-8A
Septin9 SLC7A5 SUMO-1
SUMO-2/3 TFF3 Transferrin
Vimentin Cystatin C EIA Kit
PTEN PTEN
Apo A1 EIA Kit Fascin EIA Kit
Polyclonal Antibodies
ApoA1 Arf1 Arf6
Bag1 Cdc42 Ch Cdc42
ERBB2 GRB7 12
13 i o
q s z
IDH1 IDH2 Orai1-L1
Orai1-L2 PTEN Pan
Rab11 Rab12 Rab13
Rab14 Rab17 Rab18
Rab22 Rab25 Rab26
Rab28 Rab2A Rab30
Rab31 Rab35 Rab38
Rab39 Rab3C Rab3D
Rab41 Rab5 Rab5A
Rab5B Rab5C Rab6A
Rab9A Rab8A Rac1
Rac2 Ral RalA
RalB Ran RhoA
Ras RheB Sar1a
Monoclonal Antibodies
Arf1 Arf6 Arl1
Arl3 Cdc42 12
13 14 i
o q s
z Rab5 Rab11
Rac1 Rac3 Ran
Ral RalB Ras
RheB RhoA Sar1
Purified Proteins
NFE2L2 Protein
NFE2L2 Protein D77V mutant
NFE2L2 Protein R34Q mutant
NFE2L2 Protein L30F mutant
NFE2L2 Protein E79Q mutant
NFE2L2 Protein E79K mutant
NFE2L2 Protein D29G mutant
NFE2L2 Protein V32T mutant
Protocols
Protocol for IF/IHC
Order
Phone:  610-945-2007
Fax     :  877-271-1876
Email  :  sale@neweastbio.com
Monoclonal Anti-cAMP Antibody Based Direct cAMP EIA Kit without Acetylation
Catalog# Name Size Price DataSheet
80203 Monoclonal Anti-cAMP EIA Kit without Acetylation  1x96 well  $350.00   
80204 Monoclonal Anti-cAMP EIA Kit without Acetylation  5x96 well  $1450.00  
Product Highlight Description Documentation     
Antibodies for Mutated Oncogenes
β-catenin
β-catenin (E53K) β-catenin (A43V)
β-catenin (G38D) β-catenin (G48D)
β-catenin
Abl
Abl (Y253H)
AKT1
AKT1 (E49K) AKT1
ALK
ALK (C1156Y) ALK (R1275Q)
ALK
ATM
ATM (R3008H) ATM (R2443Q)
ATM (Q2442P) ATM (F858L)
ATM
B-Raf
B-Raf (V600D) B-Raf (V600E)
B-Raf (N581S) B-Raf(V600K)
B-Raf (V600R) B-Raf (G469E)
B-Raf B-Raf
BRCA1
BRCA1(C61G)
CTNNB1
CTNNB1(T41A) CTNNB1(S37F)
CTNNB1(G34V) CTNNB1(D32N)
CTNNB1(S33F) CTNNB1(T41I)
CTNNB1(G34E) CTNNB1(S45F)
CTNNB1(D32Y) CTNNB1(S45Y)
CTNNB1(S37Y)
EGFR
EGFR(G719S) EGFR(G719A)
EGFR(L861Q) EGFR(L858R)
EGFR(D761Y) EGFR(vIII)
EGFR(A839T) EGFR(N826S)
EGFR(G863D) EGFR(L858Q)
EGFR(V769L) EGFR(L747-P753)S
ERBB2
ERBB2 poly ERBB2 poly
ERBB2 mono ERBB2(V777A)
EML4-ALK
EML4-ALK
FGFR1
FGFR1(R78H) FGFR1(P252T)
FGFR1(V664L) FGFR1(S125L)
FGFR1(R576W) FGFR1(P252S)
FGFR1 (P252R) FGFR1 N-terminal
FGFR1
GNAQ
GNAQ (Q209P) GNAQ
GNAQ(Q209L) GNAQ(Q209R)
IDH1
IDH1(R132H) IDH1(R132S)
IDH1 (R132P)
IDH2
IDH2(R172K) IDH2(R172H)
IDH2(R140Q) IDH2(R172G)
IDH2(R172W) IDH2 (R172S)
JAK2
JAK2(R683G) JAK2(R683S)
MEK1
MEK1(F53L) MEK1(P264S)
MEK1(I111S) MEK1(Q56P)
MEK1(N382H)
NFE2L2
NFE2L2(L30F) NFE2L2(E79Q)
NFE2L2 (D29G) NFE2L2 (E79K)
NFE2L2
PIK3CA
PIK3CA(E545K) PIK3CA(Q546K)
PIK3CA(H1047Y) PIK3CA(E542Q)
PIK3CA(D549N) PIK3CA(H1047R)
PIK3CA
RHEB
RHEB(Y35N)
Ras
Ras(G12D) Ras(G13D)
Ras(G13A) Ras(G12S)
Ras(Q61L) Ras(Q61H)
Ras(A146T) Ras(Q61R)
TP53
TP53(R282W)mono TP53(R175H)mono
TP53(R282W)poly TP53(R175H)poly
TP53
SMAD4
SMAD4 (R361H)
STK11
STK11(P281L)
For WB Only
ALK (D1225N) BRAF (D594G)
FBXW7 (R479L) MEK1 (E203K)
KIT (V560D) KIT (L576P)
KIT (H697Y) KIT (W557R)
KIT (V559D) KIT (K642E)
PIK3CA (G1049S) PIK3CA (E542K)
PIK3CA (Q546R) PIK3CA (Q546P)
PTEN (R130G) PTEN (R159S)
EGFR (E746-A750)del
Purified G Proteins
Arf1 Δ17 Arf6
Arf6 Δ12 Q67L Arl1 Q71L
Arl3 Q71L Arl3
more...